περίπου 2

Ποιότητα

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός υγιούς και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας.Τυποποίηση της οργάνωσης των πωλήσεων, της παραγωγής και της εξυπηρέτησης.Υιοθετήστε την προηγμένη τεχνολογία παραγωγής, τηρήστε αυστηρά τα διεθνή πρότυπα, ελέγξτε αυστηρά τους συνδέσμους παραγωγής και επιθεώρησης.Περάσαμε την πιστοποίηση συστήματος ποιότητας ISO9001:2015 και λάβαμε το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του προϊόντος.

ποιότητα 1
ποιότητα2